Cărți

Notă la ultimele apariţii:

Împreună cu existenţa de autentic dandy, pe care a dus-o cu brio în vechiul Bucureşti, trăirea interioară impresionează la „divinul“ Mateiu Caragiale. Din păcate, însemnările lui intime au dispărut în întregime – necunoscute sunt până azi originalele jurnalului început în 1927 şi ale celor paisprezece carnete cu note zilnice din perioada 1923-1935. Rătăcirea lor misterioasă, petrecută în iarna anului 1941, reprezintă un handicap major în înţelegerea „celui mai reacţionar scriitor român“, cum a fost desemnat bastardul lui I.L. Caragiale.
Dar ce sunt scrierile considerate în prezent ca fiind textele memorialistice ale autorului Crailor de Curtea Veche? Nimic altceva decât trunchieri edulcorate ale jurnalului şi agendelor sale, produse de cercetătorul literar Perpessicius. Transcrierea acestuia după originalele depuse în 1936 la Fundaţia «Regele Carol II» reprezintă în mod clar un demers lacunar şi inexact, copie mutilantă a unui text crâncen rezumat. Astfel că, nepublicată onest la vremea potrivită, în lipsa materiei olografe, memorialistica mateină este nevoită să respire aerul fabulaţiei.
Mai mult decât oricare altă perioadă din frustrantul material perpessician, anul 1935 suferă amputările cele mai teribile. Zilele lui, ultimul din viaţa lui Mateiu Caragiale, formează substanţa cărţii de faţă. Şi fiindcă Ultimele însemnări... necesitau note critice, lămuriri, puneri la punct a unor interpretări, a fost nevoie de un Index pentru a călăuzi cititorul mai nou în perceperea adecvată a referirilor la întâmplările şi numele vehiculate în text. Pentru lectorul avizat, completarea informaţiei, identificare citatelor, diverselor preluări, pot fi superflue. În ceea ce priveşte epistolarul , postat la sfârşitul volumului, acesta aruncă o anume lumină asupra împrejurărilor volatilizării manuscriselor lui Mateiu.

M J C
Editura Polirom, 2015
Premiul pentru proză al Academiei Române, 2015

Ultimele însemnări ale lui Mateiu Caragiale
însoţite de un inedit epistolar
precum şi indexul
fiinţelor, lucrurilor şi întâmplărilor
în prezentarea lui Ion Iovan

Editura Curtea Veche, 2008; ed. a II-a 2009
Premiul pentru proză al revistei Observator cultural, 2008; premiul naţional de proză, acordat de Ziarul de Iaşi, 2008; premiul special al Uniunii Scriitorilor, 2008

Mateiu Caragiale.
Portretul unui dandy român

eseu biografic
Editura Compania, 2002

Comisia specială
roman, ediţia a II-a
Editura Eminescu, 1998

Ultima iarnă
roman
Editura Cartea Românească, 1991

Impromptu
roman
Editura Cartea Românească, 1986

Comisia specială
roman
Editura Cartea Românească, 1981

Rezervaţie naturală
poezie
Editura Cartea Românească, 1979

Dupăamiaza unei clipe
poezie
Editura Cartea Românească, 1976
premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor