Comisia specială

Editura Cartea Românească, 1981
ediţia a II-a, Editura Eminescu, 1998

Norman Manea:

Inenarabil, ingeniosul "dosar" de texte Comisia specială nu permite o analiză a intrigii sau a personajelor. Abundenţa epicului mărunţit, degradat într-o continuă foială de mici intrigi, violent dilatate, întreţinute cu o apocaliptică rea energie a simulării şi suspiciunii, emisia continuă de evenimente periferice şi falsificate, desfăşurarea impulsivă şi fără răgaz a poftelor distructive, a forţelor haotic instinctuale şi (deloc paradoxal!) logoreice, compun în cele din urmă un terifiant tablou al inerţiei aţâţate... Cartea lui Ion Iovan este simptomatică şi reprezentativă... pentru raporturile noi dintre aparenţă şi esenţă, dintre realitate şi expresie. Semnificativă, de asemeni, şi nu în ultimul rând, pentru lumea pe care o descoperă şi o scrutează în perspectiva strictei actualităţi. (Pe contur, Editura Cartea Românească, 1984)

Mircea Iorgulescu:

...Comisia specială îl reprezintă deopotrivă pe poet şi pe cunoscătorul subtil şi profund al limbajelor literare; şi îl reprezintă cu strălucire, cartea fiind mai mult un "poem" decât o construcţie epică propriu-zisă şi propunând o atitudine artistică radicală. Este un poem ce vizează întemeierea unei formule noi de roman, fără a căuta efecte de stil înflorit, dinadins "frumos"; calitatea de poem ţine de viziune, nu de "poetizare"... (Prezent, Editura Cartea Românească, 1985)

Nicolae Prelipceanu:

...a apărut ediţia a doua a unui roman care a făcut valuri în urmă 17 ani, când s-a publicat prima oară. Este vorba despre Comisia specială a lui Ion Iovan, romanul lumii medii şi mediocre pe care o crease socialismul... Carte excelentă, printre cele, puţine, care încercau să restabilească adevărul în legătură cu anii aceia, unele chiar "cu voie de la poliţie". Mai puternic decât multe dintre operele pline de "şopârle" ale obsedantelor decenii, romanul Comisia specială se citeşte şi azi cu delicii, fiind, în acelaşi timp, un document. (România liberă, nr. 3882/2002)

Ion Bogdan Lefter:

Comisia specială e o carte cu totul neobişnuită, intens experimentală, exuberant parodică, virulent satirică, de un comic debordant... e vorba despre o populaţie cu simţul etic extirpat, prăbuşită într-o existenţă umilă, fără coloană vertebrală, oricînd dispusă la orice compromis în faţa autorităţilor, a ideii de autoritate... Radiografie a unei societăţi, parodie a comunicării, satiră a moravurilor pervertite, Comisia specială a lui Ion Iovan e un experiment de limbaj condus cu o remarcabilă dexteritate parodică. Un roman savuros-comic, echivalent cu un verdict moral şi politic antitotalitar. (Apostrof, nr. 7/2008)

Sumar: