Comisia specială

 

partea a treia

rezervaţia

 

La apariţia oricărui inamic natural, rezervaţia va fi împărţită în şapte sectoare de cercetare împânzite cu indicatoare stas. Orientarea acestora se va face astfel încât informaţia să parvină omului direct şi neîngrădit, din sensul de mers. Controlul la flanşele căminelor de vizitare va fi intensificat, în special pe vreme de noapte echipe duble de lucrători, prevăzuţi cu bolduri şi razuri, vor efectua deconectările necesare. La executarea gropilor de sondaj, se va utiliza careul de paravane uşoare, prevăzute spre exterior cu afişaj —
pentru delimitare, cel care ţine spiţul nu va sta în faţa celui care bate cu barosul, ci lateral. Dacă în timpul săpăturilor se dă peste cabluri, conducte, alte vestigii istorice, precum şi orice fel de material multiplicat, nimeni nu mişcă
până la sosirea organelor competente. Acestea vor proceda la identificări, luând măsuri ca locul să fie îngrădit, păzit, marcat vizibil cu Pericol
şi luminat pentru caz de ceaţă; în aceste împrejurări, se vor declanşa şi semnale audio-vizuale, bip-bip, bip-bip, conform pulsului unui cord normal, în paralel cu un bec clipitor, la interval de şapte secunde —
toată circulaţia spre interiorul zonei va trece în regim de permis special.
Fotografiatul interzis.

--- În aceste condiţiuni, cu bucurie constat că cele ce v-am adresat, în legătură cu introducerea în rezervaţie, pe căi ocolite, a unei cantităţi de tuberculi pentru experienţe, s-au oficializat, astfel că a urmat un inventar sever, precum şi un desfăşurător al persoanelor intrate şi ieşite; în timpul acestor operaţiuni Jereghie s-a spânzurat
iar cercetările au luat drumul miliţiei economice. Subsemnatul G. R. Magdalin nu cunosc dacă acesta are bani depuşi sau case la ţară, zvonuri circulă, dar nu s-au oficializat. Se mai vorbeşte că se află deja arestat, dar sindicatul nu cunoaşte nimic. Ceea ce ştim se rezumă la o cerere de concediu medical pentru şapte zile
pe care tocmai acum sus-numitul a înaintat-o, pe motiv de dureri în gâtlej, ca urmare a acelui suicid nereuşit - deci cu acest aspect a justificat, nicidecum că ar fi sub anchetă
iar Lalu, plutonierul nostru, ţine toată chestiunea secret conspirativ, deşi ar avea obligaţia să conlucrăm împreună.
--- Faţă de asemenea situaţie, mergând până la încercări de suprimare, vă aduc la cunoştinţă că există în această rezervaţie o stare psihică de exagerare a autoaprecierii personale
ca urmare a respingerii criticii de jos în sus, foarte necesară într-o societate ca a noastră. Pentru exemplificare pot afirma că pepiniera staţiunii Moghiloaia, care are rol de aprovizionare pentru marile noastre spaţii verzi, a fost golită de material, mergând până acolo că s-a distrus şi colecţia:
malus pumilla, malus floribunda, malus ringo. De asemenea sera, care era pentru recoltarea de altoi - caragana, cupressus, taxodium; precum şi butaşii - torreya, cryptomeria, evonymus japonica. Mai mult, s-a smuls perdeaua de protecţie, adică stejarul roşu şi arţarul american
lăsând pământul pradă vânturilor dăunătoare. Deşi am atras atenţia când am revenit din medical, s-a continuat, motivându-se cu ordine superioare.
--- Deci, iată ce vedem noi, Tovarăşe Inspector General: la wc-ul de la etaj are acces numai direcţia
ceilalţi factori de la parter trebuind să folosim pisoarul din subsol. Dar să explice escrocul Bozola cine a lucrat faianţa cu fluturaşi din baie. Noi suntem un grup de anonimi serioşi şi vă rugăm să deschideţi un dosar privind conducerea rezervaţiei, vinovată de deturnări la lucrările pentru podul rulant, unde s-a refuzat contractarea cu proiectantul de Stat, încredinţând totul unui particular ţigan. De asemenea, considerăm că autoturismul 17.B.693 ar trebui pus sub urmărire, transportă ceva.
Ni se pare suspect şi modul cum se dă cu uşurinţă recompensa plecării în străinătate, este pur şi simplu o sfidare. Din câte ştim, acest Berceru urmează să plece pe 7. Probabil nici nu se mai întoarce, fiind descompus şi imoral în sensul că, deşi căsătorit, adulmecă relaţii de dragoste noi, deci ilegale.
--- Ce mai putem spune despre el? este fiu de văduvă săracă, probabil casieră C.F.R. În şcoală a fost cam mediocru, în special din punct de vedere al lucrărilor scrise;
acelaşi lucru se poate spune şi acum, în special din punct de vedere organizatoric, astfel că s-a ataşat unor elemente dubioase, femei precum numita Lifciu; pronunţarea dânsului asupra acestui caz a fost că, prin activitatea pe care o depune acolo, Solomia sprijină nemijlocit specificul local. Se pune întrebarea atunci, de ce acelaşi G.R. s-a opus acţiunii de depistare a bicicliştilor contravenienţi?
Acesta ar fi doar un aspect, lipsa mai mare fiind aceea că face aluzii la Dumneavoastră personal, adăugând: sunt chiar cuvintele tovarăşului Inspector General,
lucru pe care îl găsesc nejust, prin faptul că eu, Achim, v-am auzit vorbind şi, din contra, primele cuvinte rostite sunt urări la adresa oamenilor muncii. În timp ce el zbiară zilnic pe aleea principală gesticulând: bă de colo, bă de dincolo, trebuie să gândesc eu pentru toţi dobitocii. În încheiere, mi s-a cerut să-l descriu puţin şi pe tehnicianul Însămânţător: are o comportare cam pasivă la şedinţa de grupă, probabil fiind nou, n-a fost antrenat. Ca moral, este serios în cuprinsul rezervaţiei, nu cunosc în afară, adică în timpul liber. Dar nu s-a auzit să se fi certat cu vecinii, este chiar politicos cu ei pe scări.
--- Revenind la preşedintele nostru Magdalin, vă reproduc răspunsul său scurt şi coincis: natura este materialul statului, trebuie să-l folosim
dacă nu, înseamnă sabotaj. Urmarea, smulgem puiet valoros, insuficient dezvoltat, pe care-l livrăm înainte de termen. Concret:
larix, pentru înviorarea construcţiilor tip bloc nou, juniperus, pentru platformele industriale, cycas, pentru bună impresie în general. Concomitent subsemnatul am fost pedepsit cu al şaptelea avertisment, pe motivul că în faţa Inspectoratului s-au plantat laurii ceva mai înăuntru, lucru ce rămâne totuşi de văzut, o dată cu creşterea şi dezvoltarea lor —
dar iată că există cadre capabile să recurgă la soluţii de poză, respectiv un strat subţire de pământ peste molozul de la demolări, ca apoi să execut eu spaţiul verde până în zori:
liriodendron, altissima, lonciera elegans. Desigur, prospeţimea ia ochii, dar iarba se va îngălbeni până la prânz, florile vor păli peste noapte, arbuştii vor pieri unul câte unul.