Critice

 • Constanţa Buzea, Amfiteatru, nr. 4/1977
 • Eugen Dorcescu, Orizont, nr. 13/1977
 • M. Coman, Luceafărul, nr. 15/1977
 • Laurenţiu Ulici, Prima verba, Editura Albatros, 1978 / România literară, nr. 48/1977
 • Costin Tuchilă, Luceafărul, nr. 25/1980
 • D. Mureşan, Vatra, nr. 6/1980
 • Virginia Burduja, Cronica, nr. 42/1980
 • Al. Piru, Debuturi, Editura Cartea Românească, 1981
 • Nicolae Ciobanu, Întâlnirea cu opera, Editura Cartea Românească, 1982
 • Dana Dumitriu, România literară, nr. 18/1982
 • Norman Manea, Pe contur, Editura Cartea Românească, 1984
 • Mircea Iorgulescu, Prezent, Editura Cartea Românească, 1985
 • Eugen Simion, România literară, nr. 37/1986
 • M. Dragolea, Tribuna, nr. 41/1986
 • Al. Călinescu, Cronica, nr. 48/1986
 • Ion Vlad, Tribuna, nr. 39/1986
 • Al. Călinescu, Biblioteci deschise, Cartea Românească, 1986 / Convorbiri literare, nr. 7/1982
 • Ioan Holban, SLAST, nr. 6/1987
 • Costin Tuchilă, Privirea şi cadrul, Editura Cartea Românească, 1988
 • Şt. I. Ghilimescu, Ramuri, nr. 11/1988
 • Adrian Dafir, Luceafărul, 16.04.1988
 • Alexandra Vrânceanu, România literară, nr. 7/1992
 • Marin Mincu, Textualism şi autenticitate, Editura Pontica, 1993 / Amfiteatru, nr. 11/1984
 • Horia Gârbea, Viaţa Românească, nr. 12/1996
 • Şt. Borbely, în Dicţionarul scriitorilor români, M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sassu (coordonatori), Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998
 • Ştefan Agopian, Academia Caţavencu, nr. 51/2002
 • Adriana Bittel, Formula AS, nr. 545/2002
 • C. Rogozanu, Evenimentul zilei, nr. 3219/2002
 • Nicolae Prelipceanu, România liberă, nr. 3882/2002
 • Elena Vlădăreanu, Cotidianul, 12 dec. 2002
 • Simona Sora, Dilema, nr. 510/2002
 • Marius Chivu, România literară, nr. 48/2002
 • Bogdan Al. Stănescu, Luceafărul, nr. 1/2003
 • Paul Cernat, Observator cultural, nr 153/2003
 • Dan. Al. Condeescu, Revista 22, nr. 681/2003
 • Gh. Glodeanu, Jurnalul literar, nr. 7/2003
 • Marin Mincu, Ziua literară, nr. 70/2003
 • Sergiu Ailenei, Convorbiri literare, ianuarie 2003
 • M. Iovănel, în Dicţionarul General al Literaturii Române, 2005
 • Marian Drăghici, Viaţa românească, nr. 3-4/2008
 • Al. Cistelecan, Cultura, 17 aprilie 2008
 • Cosmin Ciotloş, România literară, nr. 25/2008
 • Adriana Bittel, Formula AS, nr. 827/iulie 2008
 • Horia Gârbea, Luceafărul, nr. 27-28/2008 / Săptămâna financiară, 11 iulie 2008
 • Paul Cernat, Dilemateca, nr. 28/septembrie 2008
 • Elisabeta Lăsconi, România literară, nr. 40/2008
 • Viorel Moţoc, Academia Caţavencu, 22 octombrie 2008
 • George Neagoe, Cultura, nr. 6/2009
 • Ion Andreiţă, Ziarul de duminică, nr. 6/2009
 • Cosmin Ciotloş, Jurnalul naţional, 11.02.2009
 • Liviu P. Dinu, Marius Popescu, România literară, nr. 3/2009
 • Bogdan Creţu, Viaţa românească, nr. 1-2/2009 / Ziarul de duminică, nr. 23/2009
 • Elisabeta Lăsconi, Viaţa românească, nr. 1-2/2009
 • Andreea Răsuceanu, Viaţa românească, nr. 1-2/2009
 • Simona Vasilache, Viaţa românească, nr. 1-2/2009
 • Doris Mironescu, Suplimentul de cultură, nr. 220/2009
 • Paul Cernat, Observator cultural, nr. 470-471/2009
 • Adriana Stan, Cultura, 7 mai 2009
 • Adrian G. Romilă, Cuvântul, nr. 5 (383), mai 2009
 • Al. Călinescu, Ziarul de Iaşi, 23 mai 2009
 • Cosmin Ciotloş, Noua revistă vorbită, 24 mai 2009
 • Daniel Cristea-Enache, Evenimentul zilei, nr. 5541, 27 mai 2009
 • Dana Pîrvan-Jenaru, Observator cultural, nr. 482/2009
 • Daniel Cristea-Enache, Idei în dialog, nr. 6 (57), iunie 2009
 • Gabriel Chifu, Luceafărul, nr. 24-25/2009
 • Cristian Teodorescu, Suplimentul de cultură, nr. 494/2015
 • Andreea Răsuceanu, România literară, nr. 39/2015
 • Adrian G. Romilă, Literatura de azi, 14 octombrie 2015
 • Gabriela Gheorghişor, România literară, nr. 42/2015
 • Cosmin Ciotloş, România literară, nr. 43/2015
 • Cristian Teodorescu, Cațavencii, 9 noiembrie 2015
 • Marius Miheț, Suplimentul de cultură, nr. 503/2015
 • Adriana Bittel, Formula AS, 27 noiembrie 2015
 • Cristian Teodorescu, Suplimentul de cultură, nr. 508/2016
 • Gabriel Nedelea, Ramuri, nr. 1/2016
 • Andrei Crăciun, Suplimentul de cultură, nr. 510/2016
 • Anca Vieru, Timpul, 14 martie 2016