Dupăamiaza unei clipe

 

trenul de seară

semnal de pornire, pietrişul şi zgura
leagă acum întîmplările
marmura-ntreagă e în cer
în moalele ploilor.

trîntit pe traversă orbul
pipăie traista cu pîine de casă
şi ouă roşii; într-un fel el vede purpura
intrînd în labirint.

cu neputinţă ca această zi
să-mi fie o favoare;
zadarnic trag sertar
după sertar, nu îmi voi aminti ce caut.
a continua înseamnă a fi
nevindecat —
peroanele au ars în urma trenului de seară
pietrişul şi zgura leagă acum întîmplările.