Rezervaţie naturală

Editura Cartea Românească, 1979

Sumar:

I - ţinutul marilor locomotive • II - exces • III - în neprevedere ca în ninsoare • IV - design • V - eseu - 1. Da, nesolemn ar fi - 2. Ca un impuls - 3. Visul - 4. Închipuieşte-ţi mecanismul - 5. Nu pot opri - 6. Prin golul • VI - farmec terestru • VII - şina de fier • VIII - maşinării scumpe şi diafane • IX - sărbători fericite • X - călătoria unui şef de gară (1) • XI - design • XII - domenii efemere • XIII - joc şi dorinţă • XIV - ceaşca de porţelan

XV - design • XVI - arhive strategice • XVII - continent • XVIII - vietatea jucîndu-se cu trupul ei • XIX - design • XX - eseu - 1. Cu degetele - 2. Alt nume - 3. Nu voi numi prin asta numai accidentul - 4. Vei înţelege - 5. Doar foc din ciocnirea altor culori - 6. Încredere • XXI - verde subacvatic • XXII - plînge şi sugrumă • XXIII - motive profane • XXIV - design • XXV - călătoria unui şef de gară (2) • XXVI - obraz albastru înfrunzire albă • XXVII - oval şi sferă • XXVIII - subiect denaturat

XXIX - design • XXX - eseu - 1. Aceasta e deci forma unei frunze - 2. Dezvăluirea - 3. Vin mesagerii - 4. La ora asta - 5. Proprietăţi - 6. Alături • XXXI - prezenţa formei • XXXII - cel ce dă bună ziua • XXXIII - adevărul, numai adevărul • XXXIV - beţia pruncilor • XXXV - design • XXXVI - călătoria unui şef de gară (3) • XXXVII - design • XXXVIII - suprafaţa zilei • XXXIX - în numele adevărului • XL - preţul lecturii • XLI - purificînd prin saturare • XLII - design