Rezervaţie naturală

 

XXII

plînge şi sugrumă

 

Sfîrşitul zilei -- calmul -- tău -- sălbatic
e umbra iute-a unei paraşute
o răsuflare strîmtă
sub cerul paşnic
al varului
pictat.

În uniforma-mperecherii ai genunchii
pustii — şi umbra oaselor
mai albă
o rezervaţie a lunii pline
în fiecare doarme plînge şi sugrumă.

(Acasă
trenurile
risipesc incendii
mari broderii de-a lungul
căii. Nevinovată barbarie iarba
fugea din cameră în cameră -- arzînd)